Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji

Erigo Pro

Adres: Okólna 181, 91-520 Łódź, Polska
Miasto: Łódź

W Wojewódzkim Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi funkcjonuje Oddział Rehabilitacji Neurologicznej. Placówka ta prowadzi terapię pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi, po udarach, uszkodzeniach nerwów obwodowych czy po długotrwałym unieruchomieniu. W ramach terapii stosowane są nowoczesne urządzenia do neurorehabilitacji, w tym stół do wczesnej pionizacjiErigo.

Informacje o placówkach przygotowywane są w oparciu o dane ze źródeł ogólnodostępnych. Portal pełni funkcję informacyjną i nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje.