Napisz do nas

Administratorem danych jest firma Meden-Inmed Sp. z o.o., z siedzibą w Koszalinie, przy ul. Wenedów 2. Dane osobowe (tj. imię, nazwisko, adresy e-mail, numer telefonu) zbierane są przez Meden-Inmed Sp. z o.o. wyłącznie w celu Obsługi Zapytania.

Dane osoby, której dotyczą, będą przechowywane przez okres nie dłuższy, niż jest to niezbędne do celów, w których te dane są przetwarzane.

Dane nie będą udostępniane odbiorcom danych w rozumieniu art. 7 pkt 6 ustawy o ochronie danych osobowych. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści jej danych oraz możliwość ich poprawiania.

Dane są podawane przez osoby, których dotyczą, dobrowolnie, niemniej bez ich podania nie jest możliwa Obsługa Zapytania.

Kontakt

mgr inż. Jerzy Bartodziej Dyrektor ds. Neurorehabilitacji i Diagnostyki

tel.: +48 664 413 001 fax: +48 94 347 10 41 e-mail: jbartodziej@meden.com.pl

Meden-Inmed Logo

Meden-Inmed sp. z o.o. Wenedów 2 75-847 Koszalin