Centrum Rehabilitacji “Neuron” Bydgoszcz – Śródmieście

Lokomat Pro

Adres: Aleja Powstańców Wielkopolskich 33, 85-090 Bydgoszcz, Polska
Miasto: Bydgoszcz

Centrum Rehabilitacji “Neuron” Bydgoszcz – Śródmieście to nowoczesne centrum rehabilitacji dziennej i stacjonarnej oferujące rehabilitacje pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu spowodowanymi zaburzeniami neurologicznymi lub urazem. W centrum realizowana jest intensywna rehabilitacja z wykorzystaniem urządzenia LOKOMAT które wspomaga proces rehabilitacji i reedukacji chodu.

Ośrodek proponuje 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych pacjentów. Turnusy mogą zostać dofinansowane z funduszu PFRON. Ośrodek kładzie nacisk na indywidualny dobór zajęć rehabilitacyjnych do potrzeb każdego klienta, dzięki czemu rehabilitacja jest niezwykle efektywna. Oprócz terapii z wykorzystaniem ortezy Lokomat, Ośrodek Neuron oferuje pacjentom rezonans stochastyczny, biofeedback, a także szeroką ofertę fizykoterapii.

W ośrodku prowadzona jest rehabilitacja:

 • niemowląt i wcześniaków:
  • wcześniactwa
  • kręczu szyi
  • dysplazji bioder
  • zaburzeń napięcia mięśniowego
  • przepukliny rdzeniowo-oponowej
  • zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej
  • zespołów genetycznych
 • dzieci, młodzieży i dorosłych:
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym MPD
  • przepukliną oponowo-rdzeniową
  • wadami genetycznymi
  • autyzmem
  • nadpobudliwością
  • opóźnieniem psychoruchowym
  • chorobami metabolicznymi
  • po urazach czaszkowo-mózgowych i wielonarządowych

Strona Ośrodka

Informacje o placówkach przygotowywane są w oparciu o dane ze źródeł ogólnodostępnych. Portal pełni funkcję informacyjną i nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje.