Trasa od:

Lokomat Pro: Ośrodek Rehabilitacji w Małym Gacnie "NEURON"

Ośrodek Rehabilitacji w Małym Gacnie "NEURON" został wyposażony w najnowocześniejsze urządzenie do reedukacji chodu - Lokomat firmy Hocoma. Automatyczna orteza Lokomat służąca reedukacji i nauce chodu stosowana jest w terapii zarówno dzieci jak i dorosłych pacjentów. Lokomat Pro dostępny w ośrodku jest wyposażony w ortezy pediatryczne, dzięki czemu jest przystosowany do wzrostu małych pacjentów.


Ośrodek proponuje 14 dniowe turnusy rehabilitacyjne dla dzieci, młodzieży i dorosłych pacjentów. Turnusy mogą zostać dofinansowane z funduszu PFRON. Ośrodek kładzie nacisk na indywidualny dobór zajęć rehabilitacyjnych do potrzeb każdego klienta, dzięki czemu rehabilitacja jest niezwykle efektywna. Oprócz terapii z wykorzystaniem ortezy Lokomat, Ośrodek Neuron oferuje pacjentom rezonans stochastyczny, biofeedback, a także szeroką ofertę fizykoterapii.


W ośrodku prowadzona jest rehabilitacja:

 • niemowląt i wcześniaków:
  • wcześniactwa
  • kręczu szyi
  • dysplazji bioder
  • zaburzeń napięcia mięśniowego
  • przepukliny rdzeniowo-oponowej
  • zaburzeń ośrodkowej koordynacji nerwowej
  • zespołów genetycznych
 • dzieci, młodzieży i dorosłych:
  • z mózgowym porażeniem dziecięcym MPD
  • przepukliną oponowo-rdzeniową
  • wadami genetycznymi
  • autyzmen
  • nadpobudliwością
  • opóźnieniem psychoruchowym
  • chorobami metabolicznymi
  • po urazach czaszkowo-mózgowych i wielonarządowych

  gacno1gacno2gacno3

 http://osrodekneuron.pl/

 • Meden-Inmed
 • Hocoma
 • Simi
 • Mega EMG
 • Dantec
 • Indrogenet
 • Ergolet
 • Redcord