C-Mill – niezastąpione narzędzie w codziennej terapii funkcjonalnej

Opis

Bieżnia C-Mill jest niezastąpionym narzędziem w codziennej terapii funkcjonalnej. Dzięki C-Mill można prowadzić trening w rehabilitacji wczesnointerwencyjnej, naukę stania, chodu, czy uwagi. Dzięki zaawansowanemu systemowi C-Mill pozwala usprawnić wzorzec chodu, a także redukować ryzyko upadku. Rozwinięcie treningu o bieżnię C-Mill to także poprawa dystrybucji balansu. Bieżnia dostępna jest w 3 różnych wersjach z wieloma bardziej zaawansowanymi opcjami.

Wczesna rehabilitacja jest możliwa dzięki opcjom treningu balansu oraz systemowi odciążenia pacjenta. Trening prowadzony jest dzięki projekcjom na powierzchni bieżni. Daje to możliwość nauki pacjenta patrzenia w przód i jednoczesnej uwagi podczas chodu.

Zalety C-Mill:

 • trening chodu w sposób poprawny funkcjonalnie
 • możliwość wielokrotnego powtarzania i zróżnicowania treningu
 • trening jest motywujący i angażujący dla pacjenta
 • trening w bezpiecznym środowisku
 • dostępne narzędzia do oceny chodu
 • obiektywne pomiary i testy
 • monitorowanie osiągów w czasie rzeczywistym
 • raportowanie
 • łatwość podpięcia pacjenta i rozpoczęcia terapii

Modele C-Mill:

C-Mill VR+ – system do prowadzenia wczesnej rehabilitacji oraz system odciążenia pacjenta.

Właściwości systemu:
 • wszystkie opcje dostępne w bieżni C-Mill
 • możliwość treningu w rzeczywistości wirtualnej
 • opcjonalnie możliwość oceny balansu
 • szerokość pasa chodu 1 metr
 • rama do odciążenia pacjenta
 • opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta
 • regulowane poręcze
 • opcjonalnie narzędzia do oceny

C-Mill VR – pozwala na trening zautomatyzowany ruchów i tryb wielozadaniowy.

Właściwości systemu:
 • wszystkie opcje dostępne w bieżni C-Mill
 • możliwość treningu w rzeczywistości wirtualnej
 • opcjonalnie możliwość oceny balansu
 • szerokość pasa chodu 0.7 metra
 • rama do odciążenia pacjenta
 • opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta
 • opcjonalnie regulowane poręcze
 • opcjonalnie narzędzia do oceny

C-Mill – trening z wykorzystaniem rozkładu kroków na podłożu.

Właściwości systemu:
 • wszystkie opcje dostępne w bieżni C-Mill
 • szerokość pasa chodu 0.7 metra
 • rama do odciążenia pacjenta
 • opcjonalnie kamery z przodu i tyłu pacjenta
 • opcjonalnie regulowane poręcze
 • opcjonalnie narzędzia do oceny

Opcje C-Mill:

 • BWS (system odciążenia pacjenta) – system z podwieszeniem nad głową pacjenta pozwalający na procentowe odciążenie osoby trenującej na bieżni. Odciążenie może wynosić do 100 kg
 • balans – ocena balansu pozwala na rozszerzenie możliwości systemu C-Mill
 • narzędzia badawcze – rejestracja danych w trakcie treningu jest bardzo ważna z punktu widzenia oceny procesu rehabilitacji. C-Mill dysponuje typowymi narzędziami badawczymi: trening kontrolowany manualnie, synchronizacja z systemami zewnętrznymi, akwizycja danych w trybie live i ich modyfikacjami (pomiar liczby kroków, dystansu, magnitudy, odchyleń)