XCITE T.W.O.

Opis

XCITE 2 – przyszłość technologii FES

XCITE 2 został zaprojektowany, aby umożliwić lekarzom łatwe i wydajne stosowanie wielokanałowego FES z zadaniami ruchowymi wykonywanymi niemal w każdej rehabilitacji. Dzięki szerokiej gamie wstępnie zaprogramowanych działań – od ADL i wzmacniania dłoni po rozbudowane wzorce ruchowe kończyn dolnych i górnych – wzorce dedykowane dla pacjentów ze zróżnicowanymi dysfunkcjami neurologicznymi, XCITE 2 gwarantuje korzyści i skuteczność prowadzonej terapii.

Dla uzyskania optymalnych rezultatów terapii, konstrukcja urządzenia pozwala naprowadzenie terapii w bardzo dużą liczbą powtórzeń w dowolnym miejscu (tak przy łóżku pacjenta jak i na sali rehabilitacyjnej).

Skoordynowane wzorce ruchowe wywołane przez iFES

Powtarzalne wykonywanie czynności funkcjonalnych, specyficznych dla danego zadania od dawna stanowi podstawę programów rehabilitacji fizycznej i zajęciowej dla pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi lub osłabieniem mięśni.

W odpowiedzi na opinie klinicystów firma Restorative Therapies opracowała XCITE 2, system zaprojektowany tak, aby można go było łatwo zintegrować z tradycyjnymi interwencjami terapeutycznymi. XCITE 2 został opracowany jako komplementarna, specyficzna dla zadania, do pracy w połączeniu z innymi naszymi systemami terapii masowej praktyki.

Jak to działa Stacja kliniczna XCITE 2?

iFES zapewnia szereg skoordynowanych, wywołanych przez iFES dynamicznych wzorców ruchowych dostępnych w czterech bibliotekach terapii:

 • terapia ręki,
 • ćwiczenia kończyn górnych,
 • ćwiczenia kończyn dolnych,
 • ćwiczenia ogólne.

Przykłady protokołów terapeutycznych, które można wykonać za pomocą XCITE 2 obejmują: Chwyt i rozluźnienie:

 • karmienie,
 • transfer,
 • siadanie.

Każdy protokół terapii ma prawidłowy sekwencyjny wzorzec stymulacji do wykonania zalecanej czynności. XCITE 2 posiada również ekranowe wskazówki dotyczące umieszczania elektrod, które ułatwiają konfigurację oraz widoczne i słyszalne wskazówki pomagające ukończyć każdy wzorzec ruchu.

Parametry stymulatora:

 • naprzemienne jednofazowe impulsy,
 • prądowe do 140 mA (przyrost co 1 mA),
 • szerokość impulsu 50-3000 mikrosekund,
 • częstotliwość 10 do 100 Hz.

XCITE 2 wzmacnia wpływ tradycyjnych zajęć terapeutycznych, które wspierają reedukację mięśni poprzez:

 • zwiększanie aktywnych skurczów mięśni,
 • dynamiczne wzorce ruchowe w celu uzyskania znormalizowanych danych wejściowych,
 • zapewnienie informacji zwrotnej od pacjenta,
 • cztery biblioteki z ponad 40 czynnościami funkcjonalnymi Xcite.