Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki

Armeo Spring

Adres: Ligi Polskiej 8, 87-100 Toruń, Polska
Miasto: Toruń

Zakład Pielęgnacyjno Opiekuńczy im. Ks. Jerzego Popiełuszki to placówka zapewniająca całodobową opiekę dla pacjentów wymagających stałego nadzoru lekarskiego, jak i dla pacjentów geriatrycznych. Na poszczególnych oddziałach przyjmowani są chorzy z uszkodzeniem mózgu, chorobami otępiennymi, po przebytym udarze mózgu,

Informacje o placówkach przygotowywane są w oparciu o dane ze źródeł ogólnodostępnych. Portal pełni funkcję informacyjną i nie ponosi odpowiedzialności za błędne lub nieaktualne informacje.