Motekforce Link B.V. jest wiodącym producentem sprzętu, który wykorzystywany jest do treningów podczas rehabilitacji wczesnointerwencyjnej.

Produkty firmy wykorzystywane są w terapii funkcjonalnej, systemy C-Mill, Graal lub Caren służą do nauki, treningu i analizy chodu, pozwalają usprawniać wzorzec chodu oraz pozwalają redukować ryzyko upadku.