Misją firmy Kinestica jest rozpowszechnienie wynalezionego systemu Bimeo, który ma pomóc pacjentom z zaburzeniami neuromotorycznymi kończyn górnych w celu poprawy jakości ich życia.