W. Diehl, K. Schüle, T. Kaiser

Opis

W. Diehl, K. Schüle, T. Kaiser Instytut Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego Osób Niepełnosprawnych, Niemiecka Wyższa Szkoła Sportowa w Kolonii

Wspomagana poprzez urządzenie terapia ruchowa kończyn dolnych w rehabilitacji geriatrycznej

Streszczenie

Podczas gdy w ciągu ostatnich 30 lat współczynnik narodzin w Niemczech utrzymuje się na niskim poziomie, średnia długość życia ciągle wzrasta [29]. Demograficznie uwarunkowany proces starzenia się społeczeństwa prowadzi do zmiany ostrych stanów chorobowych w przewlekłe przy jednoczesnym wytępowaniu więcej niż jednej jednostki chorobowej u wielu pacjentów. Ponieważ możliwość sprawnego poruszania się w wieku podeszłym ma duże znaczenie dla jakości życia, prowadzone są badania nad wpływem dodatkowej terapii ruchowej z urządzeniem MOTOmed na zdolność chodzenia u pacjentów ze schorzeniami geriatrycznymi.

Wzór studiów:

Z grupy 42 pacjentów geriatrycznych wybrano 21 (w wieku: 80,7 ± 4,76 lat), u których zastosowano terapię ruchową z urządzeniem MOTOmed. Podczas trzytygodniowego stacjonarnego pobytu w jednostce leczniczej trenowali oni dodatkowo raz na dzień przez 15 minut z urządzeniem do terapii ruchowej. Natężenie było ustawione na 13 stopniu skali Borga (»wymagało to nieco wysiłku«). Badany był wpływ ćwiczenia z urządzeniem do terapii ruchowej MOTOmed na zdolność chodzenia oraz na wytrzymałość (pomiarów dokonywano na podstawie testów 10m-Short Distance Speed oraz 2/6-Minuten-Endurance). Poza tym przewrowadzono motoryczny test Timed-»Up&Go«. U pacjencjentów grupy kontrolnej (n=21, wiek: 79,1 ± 7,49) stosowano tylko konwencjonalną terapię grupową oraz fizjoterapię.

Wynik:

Poprzez porównanie wyników testów przed i po interwencji w grupie, która uczestniczyła w terapii z urządzeniem MOTOmed stwierdzono znaczną poprawę parametrów na podstawie następujących testów: 2/6-Minuten-Endurance (p=0,006; p=0,000), Short Distance Speed przy szybkiej prędkości (p=0,012), »Up and Go« (p=0,000). Poza tym trening był sterowany poprzez skalę Borga, dzięki czemu przeciętne osiągnięcia jednostek treningowych podczas ćwiczeń wzrastały średnio o 3,46 W (p=0,016).

Perspektywa:

Urządzenie do terapii ruchowej MOTOmed viva2 w rehabilitacji geriatrycznej przyczynia się do utrzymania oraz wzrostu ruchliwości oraz do polepszenia wytrzymałości, co umożliwia zwiększenie samodzielności w codziennym życiu oraz poprawę jakości życia.