A. Kamps, K. Schüle

Opis

A. Kamps, K. Schüle Instytut Rehabilitacji i Wychowania Fizycznego Osób Niepełnosprawnych, Niemiecka Wyższa Szkoła Sportowa w Kolonii

Cykliczny ruch kończyn dolnych w rehabilitacji pacjentów po udarze mózgu

Streszczenie

Oprócz schorzeń neurologicznych, udar mózgu powoduje równie ż problemy związane z ruchliwością pacjentów, co z kolei może prowadzić do powstania schorzeń wtórnych. Oprócz fizjo- i ergoterapii, którym poddani zostali pacjenci, badano również oddziaływanie na funkcję ruchliwości codziennego treningu wykonywanego samodzielnie i na własną odpowiedzialność.

Plan badań:

Z 31 osobowej grupy pacjentów po udarach mózgu wybrano 16 pacjentów (w wieku: 63,1 ± 8,1 lat), u których zastosowano terapię z urządzeniami MOTOmed firmy RECK. Wyżej wymienieni pacjenci oprócz terapi konwencjonalnej przez 4 miesiące dwa razy dziennie przez 10 minut trenowali z urządzeniem MOTOmed. Stopień natężenia wynosił 13 stopni skali BORG (»wymagało to nieco wysiłku«). Kontrolowano przede wszystkim zdolność poruszania oraz wytrzymałość mierzoną na podstawie prędkości oraz przebytego odcinka w czasie 2 i 6 minut. Dodatkowo przeprowadzono testy motoryczne (Test-Tinetti, Berg-Balance-Skala, Test-Timed »Up&Go«). Dane treningowe były zapisywane oraz analizowane przez znajdującą się w urządzeniu kartę pamięci. Pacjenci drugiej grupy (15 osób, w wieku 65,8 ± 10,7 lat) korzystali z konwencjonalnej fizjo- i ergoterapii.

Wynik:

Wyniki badań wykazały popraw ę w teście 2 i 6 minutowego chodzenia (p=0,015, p=0,003), komfortowej prędkości chodzenia (p=0,024), jak również testu »Up & Go« (p=0,016). Poprzez skalę Borg pacjenci byli w stanie tak sterować treningiem, że średnie osiągnięcia jednostek treningowych podczas ćwiczeń wzrastały średnio o 6,3 W (p=0,009).

Perspektywa:

Zastosowanie urządzenia do terapii ruchowej MOTOmed jest prawidłowym uzupełnieniem terapii konwencjonalnej u pacjentów, którzy aktywnie biorą udział w terapii.