Zastosowanie treningu lokomotorycznego z asystą robota u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami chodu

Opis

A. Meyer-Heim* MD, Rehabilitation Centre, Affoltern amAlbis, University Children’s Hospital Zurich, Switzerland.I. Borggraefe MD, Department of Paediatric Neurology and Developmental Medicine, Dr von Haunersches Children’s Hospital, University of Munich, Germany.

Intensywny, zadaniowo-specyficzny trening z zastosowaniem napędzanych ortez driven gait orthosis, DGO) może stanowić ekonomicznie korzystny sposób poprawy zdolności chodu u dzieci. Ostatnio opracowano pediatryczną wersję DGO. Niniejsze badanie jest pierwszym, w którym oceniano przydatność treningu na bieżni ruchomej z asystą robota u dzieci z ośrodkowymi zaburzeniami chodu (n=26; 11 dziewczynek, 15 chłopców, średnia wieku 10 lat 1miesiąc [SD 4 lata]; zakres 5lat 2miesiące-19 lat 5 miesięcy).Rozpoznano u nich dziecięce porażenie mózgowe (n=19;ocena wg Gross MAotor Function Classification System I-IV),pourazowe uszkodzenia mózgu (n=1), zespół Guillain-Barré (n=2), paraplegię niekompletną (n=2), oraz udar krwotoczny (n=1) i encefalopatię (n=1). Szesnaścioro dzieci było hospitalizowanych, a 10 leczono ambulatoryjnie.

Dwudziestru czterech z 26 pacjentów ukończyło trening obejmujący średnio 19 sesji (SD 2.2; zakres 13-21) wgrupie hospitalizowanej i 12 sesji (SD 1.0; zakres 10-13) w grupie leczonej ambulatoryjne. Szybkość chodu oraz wyniki 6-minutowego testu chodu wzrosły znacząco (p<0.01). Funkcjonalna ocena w wymiarze na stojąco oraz chodu w skali Gross Motor Function Measure Ambulation Categories (grupa hospitalizowana p<0.01; grupa ambulatoryjna p<0.05) również uległy istotnej poprawie. Trening DGO został z powodzeniem włączony do programu , a wyniki badań wskazuja na poprawę zdolności lokomotorycznychbadanych dzieci.