Wykorzystanie nowoczesnych technologii diagnostycznych i zrobotyzowanych systemów rehabilitacji w terapii dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym

Opis

Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu to nowoczesna placówka, która specjalizuje się m. in. w:

  • rehabilitacji, ortopedii, neurologii, psychiatrii i leczeniu uzależnień,
  • hospitalizacji pacjentów wymagających całodobowych lub całodziennych świadczeń specjalistycznych,
  • poradach i zabiegach z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,
  • diagnostyce medycznej,
  • działaniach profilaktycznych i promocji zdrowia.

Oddziały rehabilitacyjne w Zagórzu od wielu lat specjalizują się w rehabilitacji dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym. Ośrodek niedawno został wyposażony w 5 unikalnych urządzeń do reedukacji chodu, umożliwiających trening na bieżni z uwzględnieniem prawidłowego wzorca chodu i dynamicznego odciążenia – Lokomat Pro 6 firmy Hocoma. Z innowacyjnego sprzętu, w ramach programu zdrowotnego współfinansowanego z budżetu województwa mazowieckiego, mogą bezpłatnie korzystać mieszkańcy województwa mazowieckiego od 5. do ukończenia 18. roku życia, ze zdiagnozowanym mózgowym porażeniem dziecięcym. O inwestycji wspominaliśmy również na łamach Rehabilitacja w Praktyce.

Tak duży projekt wiązał się także ze zwiększeniem ilości specjalistów – fizjoterapeutów dziecięcych. Chcieliśmy podziękować Biuro Karier WUM za promowanie ogłoszeń rekrutacyjnych. Dzięki efektywnej współpracy zbudowaliśmy świetny, prężnie działający zespół, którego pasją jest podnoszenie jakości życia swoich podopiecznych.

Zapraszamy do skorzystania z usług Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii Sp z o.o. w Zagórzu – jednego z najlepiej wyposażonych ośrodków medycznych w Polsce.

Więcej informacji: https://bit.ly/2Rwp7uy