Wideo analiza ruchu

Opis

Wideoanaliza ruchu to nowoczesna metoda do kompleksowej, dynamicznej oceny parametrów związanych z ruchem człowieka, a przede jego kinetyki i kinematyki. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w tym celu są szybkie kamery DV, markery, komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na rejestracje i analizę zarejestrowanych obrazów wideo. Tradycyjnie wideo analiza wykorzystywana jest w medycynie sportowej, czy rehabilitacji, ale z powodzeniem stosuje się ją także na szeroką skalę w różnych dziedzinach przemysłu.W przypadku laboratoriów stosujących zaawansowaną technologię do analizy ruchu, systemy z integrowane są z dodatkowymi urządzeniami pomiarowymi tj. platformy do pomiaru siły, czy ciśnienia, a także systemy do rejestracji i obróbki sygnałów z mięśni – EMG. Możliwość rozbudowywania dostępnych systemów czyni tę metodę diagnostyczną jeszcze bardziej kompleksową i wszechstronną.

Standardowa procedura badania z wykorzystaniem systemów do wideo analizy składa się z kilku podstawowych etapów. Pierwszym z nich jest naklejenie markerów (najnowocześniejsze systemy wykorzystują markery aktywne LED z własnym źródłem światła) w punktach odpowiadających konkretnym punktom anatomicznym (najczęściej są to osie mechaniczne stawów). Kolejny etap to kalibracja systemu, jej prawidłowe przeprowadzenie gwarantuje ograniczenie niepotrzebnych artefaktów podczas pomiaru, a także na wybranie obszaru, którym użytkownik jest rzeczywiście zainteresowany podczas badania. Rejestracja obrazu odbywa się zwykle w tle, ale dostępne są już na rynku systemy pozwalające na śledzenie mierzonych wartości w czasie rzeczywistym, co jest bardzo przydatne przede wszystkim w trakcie treningu z wykorzystaniem biofeedbacku. Ostatni etap to analiza zebranych wartości i przedstawienie ich w postaci gotowego raportu.

Nowoczesne systemy dzięki swojej przystępności dla użytkownika nie wymagają bardzo zaawansowanych zdolności informatycznych, a pozwalają na prostą i profesjonalną diagnostykę. W większości przypadków oprogramowani wykonuje wszystko za użytkownika, a pomiar ogranicza się do kilku kliknięć myszką, tak samo jak uzyskanie raportu, a do zadań fizjoterapeuty należy tylko zinterpretowanie uzyskanych wyników.