Warsztaty z wideoanalizy 20-22.10.2015 r.

Opis

W dn. 20-22 października 2015 r. odbędzie się już kolejna edycja warsztatów z wideoanalizy orgazniowanych przez firmę Simi GmbH. Warsztaty mają na celu zapoznanie się z podstawami prowadzenia badań z zakresu wideoanalizy nowym użytkownikom, a także rozszerzyć wiedzę z jej zakresu użytkownikom zaawansowanym.

Program:

1 dzień – podstawy analizy: parametry kinetyczne, kinematyczne, EMG
2 i 3 dzień – zaawansowane techniki pomiarowe uwzględniające pomiary bezmarkerowe, markerowe oraz zastosowanie kliniczne i w badaniach naukowych.