Terapia Neurofeedback oraz Biofeedback

Opis

Czym jest neuroplastyczność i jak ją ćwiczyć?

Nasz mózg posiada niesamowitą zdolność do reagowania oraz dostosowywania do zmieniających warunków. Samo pojęcie powstało w wyniku połączenia dwóch słów – plastyczność oraz neuron. W związku z powyższym neuroplastyczność to kształtowanie się neuronów, w wyniku czego uszkodzone fragmenty tkanki mózgowej odzyskują swoje poprzednie funkcje. Dzięki temu możliwy jest powrót do sprawność na przykład sprzed udaru. Niezbędna jest jednak odpowiednia rehabilitacja, a dokładniej neurorehabilitacja. Najlepszym sposobem jest wykonywanie ćwiczeń z dużą ilością powtórzeń. Dzięki temu tworzone są nowe, silne połączenia pomiędzy komórkami nerwowymi, co zwiększa efektywność działań. Należy pamiętać, że im częściej i intensywniej ćwiczymy mózg, tym bardziej wykorzystujemy jego potencjał oraz możliwości.

Terapia Biofeedback

Biofeedback to inaczej biologiczne sprzężenie zwrotne, które dostarcza informację o stanie fizjologicznym organizmu. Wszystkie występujące zmiany są kontrolowane przez system komputerowy. Biofeedback idealnie sprawdzi się w terapii dzieci cierpiących między innymi na zaburzenia lękowe, depresję, ADHD lub nadmierny stres. Skuteczne leczenie z wykorzystaniem tej metody ma pozytywny wpływ na opanowanie emocji, poprawę koncentracji i pamięci.

Wyróżniamy kilka metod terapii biofeedback, między innymi

 • RSA BFB – połączenie samoregulacji w zakresie rytmu serce i oddechu
 • HEG BFB – kontrola natlenienia krwi w płatach czołowych
 • EMG – informuje o zwiększonym napięciu określonych grup mięśni
 • SC – jedno z badań podczas diagnozowania stresu

Najczęściej wykorzystywane jest EEG BFB, czyli neurofeedback, podczas którego badane są zmiany aktywności określonych części mózgu.

Czym jest terapia z wykorzystaniem metody Neurofeedback?

Trening Neurofeedback, znany również jako EEG Biofeedback, to przede wszystkim trening aktywności fal mózgowych. Terapia umożliwia regulację centralnego układu nerwowego. Poprzez wykonywanie odpowiednich ćwiczeń, mechanizmy CUN są optymalizowane i normalizowane. Skutkiem terapii jest między innymi zwiększona odporność psychiczna na stres, poprawia zdolność koncentracji, minimalizuje stany lękowe, a także normuje fazy snu.

Jakie są wskazania do terapii Neuforeedback?

Do najważniejszych wskazań klasyfikujących pacjenta do terapii neurofeedback zalicza się:

 • zespół deficytu uwagi (ADD),
 • zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD),
 • lęki,
 • zaburzenia snu,
 • nerwica,
 • autyzm,
 • rehabilitacja po udarze mózgu i innych uszkodzeniach.

Nie każdy może poddać się terapii neurofeedback. Z opublikowanych badań wynika, że aż 15-50% osób nie potrafi nauczyć się kontrolować pracy mózgu. W takich przypadkach terapia nie przyniesie, żadnych efektów.

W jaki sposób przeprowadza się sesje terapeutyczną z wykorzystaniem metody Neurofeedback?

Na głowie pacjenta umieszcza się czepek wyposażony w elektrody, których zadaniem jest rejestracja emitowanych fal mózgowych. Następnie zarejestrowane przez głowicę EEG sygnały są przedstawiane na monitorze pacjenta oraz terapeuty. Zdobywane podczas gry punkty są informacją dla pacjenta, że wykonuje zadanie prawidłowo. Dodatkowo bodźce dźwiękowe i wzrokowe oznaczają, że praca odbywa się w wymaganej częstotliwości.

Jak przygotować się do terapii?

Pierwszym i najważniejszym krokiem jest znalezienie odpowiedniego gabinetu oraz terapeuty. Neurofeedback to bardzo skomplikowany dział medycyny, dlatego koniecznie trzeba sprawdzić wykształcenie i doświadczenie wybranego specjalisty. Należy pamiętać, że odbycie przez terapeutę kilkudniowego kursu związanego z terapią Neurofeedback nie jest wystarczające.

Przed rozpoczęciem terapii zaleca się wykonanie qEEG, czyli analizy ilościowej EEG, która uwzględnia również częstotliwość fal. Wyniki badania przedstawią ewentualne odstępstwa od prawidłowych wyników. Dzięki nim można zaplanować prawidłową terapię Neurofeedback. Badanie qEEG trzeba przeprowadzić z wykorzystaniem 19 elektrod. Tylko wtedy można otrzymać wiarygodne wyniki.

Czy są skutki niepożądane terapii Neurofeedback?

Zdarza się, że u pacjentów występują niegroźne skutki uboczne. Zaliczamy do nich między innymi uczucie zmęczenia, ból głowy, rozdrażnienie lub pobudzenie. Przyczyną może być zbyt długa lub zbyt intensywna sesja terapeutyczna. Wszystkie dolegliwości mijają krótko po zakończeniu sesji. Terapia przeprowadzana przez wykwalifikowanego specjalistę jest powszechnie uznawana za bezpieczną.

Więcej informacji związanych z terapią Neurofeedback można znaleźć na naszej stronie lub po kontakcie z naszymi przedstawicielami.