Szkolenie “Mechanizmy powstawania zespołów bólowych rzepki i urazów ACL.”

Opis

Zapraszamy na szkolenie organizowane przez firmę SIMI Motion. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia związane z możliwościami współczesnej rehabilitacji sportowców, zostaną przedstawione metody zapobiegania urazom oraz zalecenia dotyczące podejmowania decyzji o powrocie do aktywności ruchowej. Szkolenie odbędzie się w dniach 14-15 grudnia 2013 r. przy Moosfeldstraße 10, 82275 Emmering w Niemczech. Koszt uczestnictwa w szkoleniu to 590 Euro.

Wykłady poprowadzi:

Profesor nadzwyczajny
Christopher M. Powers, PhD, PT, FACSM, FAPTA
Movement Performance Institute

Rejestracja na szkolenie odbywa się mailowo: academy@simi.com

Informacje o szkoleniu

Urazy ACL i zespoły bólowe rzepki należą do dolegliwości kolan, z którymi terapeuci stykają się najczęściej. Zalecenia kliniczne i programy terapeutyczne pozostają bardzo zróżnicowane i niestety często nie są poparte badaniami naukowymi. Celem niniejszego kursu jest krytyczna ocena aktualnych poglądów dotyczących terapii i rehabilitacji popularnych dysfunkcji kolan – poprzez przegląd najnowszych badań naukowych w zestawieniu z klinicznym doświadczeniem prowadzących szkolenie.

Uczestnicy kursu zostaną zapoznani ze szczegółówym przeglądem biomechanicznych właściwości stawów kolanowych, uwzględniających właściwości dolnego łańcucha kinematycznego i jego wpływ na dysfunkcje kończyn dolnych. Szczególnie podkreślone zostaną najnowsze wyniki badań w zakresie biomechaniki klinicznej. Podczas szkolenia zostaną także przedstawione praktyczne demonstracje technik i technologii stosowanych w nowoczesnej diagnostyce narządu ruchu.

Cele szkolenia

Po ukończeniu szkolenia jego uczestnicy nabędą wiedzę z zakresu:

1. Patomechaniki dysfunkcji stawu kolanowego i ACL
2. Wpływu nieprawidłowości w mechanice kończyn dolnych na urazy kolan
3. Naukowych i klinicznych uzasadnień rozwoju programów ćwiczeń dedykowanych rehabilitacji stawów kolanowych
4. Naukowych i klinicznych przesłanek do rozwoju programów prewencji urazów ACL
5. Testów funkcjonalnych i programów treningowych dla pacjentów powracających do aktywności fizycznej po rekonstrukcji ACL

Program kursu

Dzień 1 (urazy ACL)

01:00-03:00 Dysfunkcje narządu ruchu urazy kończyn dolnych. Przegląd problemu.
03:00-03:15 Przerwa
03:15-04:30 Mechanizmy urazów ACL
04:30-06:00 Rehabiliacja i powrót do sportu po rekonstrukcji ACL

Dzień 2 (Zespoły bólowe rzepki)

08:00 – 08:30 Wprowadzenie
08:30 – 10:00 Anatomia, Kinezjologia
10:00 – 10:15 Przerwa
10:15 – 10:45 Biomechanika
10:45 – 12:00 Patomechanika
12:00 – 01:00 Przerwa obiadowa
01:00 – 03:00 Możliwości terapii
03:00 – 03:15 Przerwa
03:15 – 04:15 Program rehabilitacji
04:15 – 05:00 Stosowanie usztywnień i tapingu w stanach bólowych rzepki

Zapraszamy na stronę Organizatora szkolenia: www.simi.com

Biomechniacs course 2 01Biomechanics course 1 01biomechanics course 5 01Biomechanics course 3 01Biomechanics course 4 01biomechanics course 6 01