Simi Motion – wideoanaliza ruchu poprzez śledzenie sylwetki

Opis

W odróżnieniu do zdecydowanej większości dostępnych na świecie produktów, system Simi Motion nie wykorzystuje technologii podczerwieni. Wysokiej jakości wideo rejestrowane jest za pomocą szybkich kamer przemysłowych, a wykorzystanie najnowocześniejsze algorytmów przetwarzania obrazu w systemach Simi Motion pozwala na sprawną analizę  danych 2D oraz 3D.System Motion tak jak i inne produkty firmy Simi opiera swoje działanie na automatycznym śledzeniu markerów aktywnych lub pasywnych,  jednakże jako wyjątkową należy uznać możliwość analizy bez ich wykorzystania. Analiza ruchu odbywa się wówczas poprzez śledzenie sylwetki oraz tzw. „pattern matching” (automatyczne dopasowywanie ścieżki ruchu ciała). Lata badań pozwoliły usprawnić takie rozwiązanie, czyniąc systemy opierające swoje działanie na podczerwieni przestarzałymi i mało funkcjonalnymi.