Przekaż swój 1% podatku Fundacjom wspierającym rehabilitację neurologiczną

Opis

Zapraszamy do przekazania 1% podatku na rzecz Fundacji zajmujących się rehabilitacją pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi. Dzięki Państwa wsparciu te Fundacje będą mogły zakupić niezbędny sprzęt rehabilitacyjny, w tym rewolucyjną ortezę do reedukacji chodu Lokomat, której wyjątkowa skuteczność terapeutyczna została potwierdzona licznymi badaniami naukowymi. Dziękujemy w imieniu Fundacji.

Fundacja Pomocy Dzieciom Poszkodowanym w Wypadkach Komunikacyjnych “WRÓĆ”
KRS 0000129427

Bank PeKaO S.A. IV o/Gdańsk
89 1240 1271 1111 0000 1492 9751

http://www.fundacjawroc.pl/
Fundacja Dzieciom “Zdążyć z Pomocą”
KRS 0000037904

Bank BPH S.A.
92 1060 0076 0000 3210 0019 6507

http://dzieciom.pl/