Pierwsza edycja warsztatów dla użytkowników systemów Hocoma

Opis

W dniach 20-21 marca w Gołdapi, na terenie Centrum rehabilitacji dzieci i młodzieży „Marzenia”, odbędzie się pierwsza edycja warsztatów dla użytkowników systemów Hocoma. Warsztaty mają na celu poszerzenie wiedzy z zastosowania nowoczesnych systemów do reedukacji chodu Lokomat®, a także rozwinąć wiedzę za zakresu rehabilitacji neurologicznej. Dzięki uprzejmości kliniki „Marzenia” w spotkaniu weźmie udział ponad 20 fizjoterapeutów z całego kraju. Warsztaty prowadzone będą przez Pana Martina Niedermeiera, który nabył wieloletnie doświadczenie w tej dziedzinie w znakomitej austriackiej placówce neurorehabilitacyjnej – szpitalu Hochzirl.