Neuroreabilitacja przy użyciu systemów Redcord

Opis

Do tej pory praca na urządzeniu Redcord kojarzona była przede wszystkim z postępowaniem terapeutycznym, które w większości przypadków dotyczyło pacjentów ortopedycznych, prezentujących różnorakie deficyty układu mięśniowo-szkieletowego. Obecny rozwój badań naukowych i nieustannie powiększający się warsztat ćwiczeń i technik terapeutycznych związanych z urządzeniem Redcord i metodą Neurac pozwala na poszerzenie spektrum oddziaływań rehabilitacyjnych o grupę pacjentów, wymagających tzw. neurorehabilitacji.

Biorąc pod uwagę różne potrzeby tej właśnie grupy, najważniejszym celem interwencji fizjoterapeutycznej wydaje się być przywrócenie bądź nauka wzorców ruchowych, które na co dzień umożliwią pacjentom samodzielne funkcjonowanie. Do takich zdolności niewątpliwie zalicza się chód i jego reedukacja. Jak wiadomo nauka chodu obejmuje 3 etapy: przygotowanie do nauki chodu, właściwa nauka chodu oraz doskonalenie. Dwa pierwsze są etapami najbardziej czasochłonnymi oraz najtrudniejszymi i właśnie tutaj przychodzą nam z pomocą ćwiczenia w systemie Redcord, dzięki którym mamy możliwość wzmocnić mięśnie, które u naszego pacjenta odpowiedzialne są za utrzymanie pionowej postawy ciała oraz za poruszanie kończynami dolnymi.

Ćwiczenia w podwieszeniu w zamkniętych łańcuchach biokinematycznych umożliwiają również doskonalenie równowagi oraz koordynacji ruchu. Na podkreślenie zasługuje możliwość idealnego dobrania trudności ćwiczenia do aktualnego stanu pacjenta. Wykorzystywana w metodzie Neurac „drabina progresji” umożliwia wykonanie całej gamy ćwiczeń od najłatwiejszego – niemalże z całkowitym odciążeniem do dość trudnych i złożonych zadań ruchowych z całkowitym obciążeniem ciężarem ciała. Dodatkowo zastosowanie kontrolowanej wibracji w podwieszeniu przy użyciu Redcord Stimula wpływa na pobudzenia większej ilości jednostek motorycznych, co umożliwia torowanie optymalnych wzorców ruchowych. Zaprezentowane aspekty ćwiczeń Redcord usprawiedliwiają włączenie tej formy terapii w programy neurorehabilitacji, do czego gorąco zachęcamy.