Faros z nowym oprogramowaniem eMotion EDF Viewer

Opis

Z przyjemnością informujemy, że urządzenia Faros 90, Faros 180 i Faros 360 dostarczane będą teraz z nowym oprogramowaniem eMotion EDF Viewer. Dzięki takiemu rozwiązaniu każdy użytkownik uzyska możliwość oglądania zarejestrowanego przebiegu EKG zgodnie z normami medycznymi, za pomocą plików zgodnych z rozszerzeniem EDF (European Data File).