Pio symulator chodu

Opis

Symulator chodu PIO służy do skutecznej reedukacji i treningu chodu u pacjentów ze spastycznością i zaburzeniami neurologicznymi. Pacjent poruszając kończynami górnymi wymusza synchronicznie ruch odpowiednich elementów konstrukcji mechanicznej, stanowiących podparcie bezwładnych kończyn dolnych. Ćwiczący utrzymuje pozycję pionową dzięki opracowanemu systemowi stabilizacji tułowia, a wykonaną pracą i siłą swych rąk kompleksowo wprawia w ruch ciało – stymulując chód.

W fizjologicznej pozycji wyprostowanej, przy prawie naturalnym obciążeniu układu mięśniowo-szkieletowego, naprzemiennie pracują biernie jego stawy: biodrowe, kolanowe, skokowe. Równocześnie pracują czynnie napędzające ruch kończyny górne wraz z obręczą barkową, a także ćwiczone są skręty tułowia.

Korzyści ze stosowania PIO:

  • możliwość pionizacji ciała,
  • zwiększenie wydolności oddechowej,
  • pobudzanie układu krążenia,
  • zapobieganie infekcjom układu moczowego (wypłukiwanie z pęcherza złogów i osadów),
  • zapobieganie przykurczom ścięgien i zwyrodnieniom stawów,
  • poprawa stanu psychicznego pacjenta.