nemus 2Nemus 2 EMG - EEG - EP - ICU Nowa koncepcja

Strona dystrybutora: Nemus 2



NEMUS 2 jest wszechstronnym i innowacyjnym systemem do diagnostyki w neurologii, który integruje wszystkie możliwości kompletnego laboratorium neurofizjologicznego.

EMG/NCV

Użycie 2/4 wysokiej jakości kanałów EMG pozwala na wykonanie kompletnego zestawu testów elektromiografii oraz przewodności nerwowej (zarówno przy użyciu igły jak i elektrod powierzchniowych).

ICU

Dedykowane oprogramowanie do neurofizjologii pozwalające na monitorowanie parametrów życiowych pacjenta na oddziałach Intensywnej Opieki Medycznej jednocześnie pozwalając na kontrolę urządzenia przez personel medyczny przy pomocy intuicyjnego interfejsu. Podczas monitorowania pacjenta dane mogą być obserwowane zarówno na systemie lokalnym i zdalnym. Możliwość użycia trendów EEG i SEP pozawala na szybką analizę danych.

Wraz z dedykowanym oprogramowaniem oraz akcesoriami Nemus 2 to idealny system aby w wygodny sposób przeprowadzić wysokiej jakości badania EEG i EMG.

EP/ERP

Wbudowane stymulatory (elektryczny, akustyczny i wzrokowy) wraz z zewnętrznym sygnałem wyzwalającym pozwalają na wykonania badań potencjałów wywołanych (akustyczne, wzrokowe, somatosensoryczne, P300, NCV, MMN, MEP) z maksymalną elastycznością konfiguracji i kompletnym wykorzystaniem sekcji rejestrującej (20 wejść monopolarnych i 4 bipolarne).

EEG/Video EEG

Sekcja rejestrująca wyposażona w 22 kanały wraz z zaawansowanymi narzędziami do przetwarzania danych (DSA, trendy spektralne, aEEG/CFM, tłumienie wyładowań, mapy, detekcja napadów) pozwala na wykonanie kompletnych badań EEG/Video EEG przy wykorzystaniu systemu 10-20.

RAPORT

Zastosowanie wewnętrznego edytora tekstowego usuwa konieczność wykorzystania oprogramowania Microsoft Works. Przy pomocy możliwych do edycji szablonów treść raportu może zostać dostosowana w zależności od potrzeb i może zawierać takie informacje jak: dane pacjenta, wyniki badań, parametry stymulacji, przebiegi, gotowe do wstawienia sentencje oraz loga szpitala.

  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord