Trasa od:

Erigo: Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

Wojewódzki Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej - Centrum Leczenia Chorób Płuc i Rehabilitacji w Łodzi

http://www.centrumpluc.com.pl

  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord