Aktualności

Wideo analiza ruchu

Wideoanaliza ruchu to nowoczesna metoda do kompleksowej, dynamicznej oceny parametrów związanych z ruchem człowieka, a przede jego kinetyki i kinematyki. Podstawowymi narzędziami wykorzystywanymi w tym celu są szybkie kamery DV, markery, komputer oraz specjalistyczne oprogramowanie pozwalające na rejestracje i analizę zarejestrowanych obrazów wideo. Tradycyjnie wideo analiza wykorzystywana jest w medycynie sportowej, czy rehabilitacji, ale z powodzeniem stosuje się ją także na szeroką skalę w różnych dziedzinach przemysłu.

Czytaj więcej...

  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord