Egzoszkielet Indego® został dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych

Egzoszkielet Indego® został dopuszczony do obrotu w Stanach Zjednoczonych, dzięki czemu jest teraz najbardziej dostępnym egzoszkieletem przeznaczonym do użytku osobistego. Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków przyznała Indego® certyfikat dla celów terapii pacjentów po przebytym udarze. W ten sposób pierwotne zezwolenie do stosowania u pacjentów po urazie rdzenia kręgowego zostało rozszerzone o terapię osób z hemiplegią spowodowaną udarem mózgu.

"Jesteśmy podekscytowani faktem, że Indego® jest teraz dostępny dla znacznie większej liczby pacjentów w Stanach Zjednoczonych, umożliwiając osobom po udarze dostęp do tej nowej terapii chodu" - Achilleas Dorotheou, szef działu sterowania ruchem i sterowania firmy Parker Hannifin.

American Heart Association szacuje, że każdego roku 785 000 Amerykanów zapada na udar, który jest główną przyczyną długotrwałej niepełnosprawności w tym kraju. Egzoszkielet wspiera pacjentów w terapii zaburzeń chodu w środowisku klinicznym, co jest jednym z najbardziej pożądanych efektów dla osób po udarze, którzy przeszli rehabilitację.

Źródło: www.phx.corporate-ir.net

lokomat nanos

  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord