Hocoma Lokomat Pro 6Hocoma Lokomat Proszkielet sterujący pracą kończyn dolnych

Strona dystrybutora: Lokomat  Pro 6
Strona producenta HocomaPiszą o lokomacie:

Lokomat Pro 6 to zautomatyzowana orteza kończyn dolnych, która umożliwia trening na bieżni z jednoczesnym zachowaniem prawidłowego wzorca chodu w warunkach dynamicznego odciążenia. Wspomaga naukę i reedukację chodu i rehabilitację. Regularne lokomotoryczne treningi z wykorzystaniem urządzenia Lokomat pozwalają zapobiegać utrwalaniu patologicznych wzorców w przypadku terapii schorzeń neurologicznych. Dzięki unikalnej konstrukcji pacjent jest w stanie wykonać precyzyjnie maksymalną ilość zalecanych cykli chodu.

Lokomat PRO 6 Hocoma

Zastosowanie terapeutyczne Lokomat Pro 6:       

 • udary,
 • stwardnienie rozsiane,
 • porażenie mózgowe,
 • choroba Parkinsona,
 • paraplegia (wynikła z urazu rdzenia kręgowego),
 • urazy mózgu,
 • endoprotezy, 
 • rdzeniowy zanik mięśni,
 • osłabienie mięśni wynikające z braku ruchu,
 • pacjenci z hemiplegią, 
 • pacjenci z paraplegią.

Przeciwskazania do terapii za pomocą Lokomat Pro 6:       

 • niemożność przystosowania ortezy do ciała (kończyn dolnych),
 • masa ciała powyżej 135 kg, 
 • silne skurcze stałe,
 • niestabilność układu szkieletowego (niezrośnięte pęknięcia, niestabilność kręgosłupa, zaawansowana osteoporoza),
 • otwarte uszkodzenia skóry kończyn dolnych lub tułowia,
 • problemy z krążeniem,
 • przeciwwskazania kardiologiczne,
 • rdzeniowy zanik mięśni,
 • brak współpracy lub zachowania (auto)agresywne, psychozy przejściowe,
 • poważny deficyt funkcji poznawczych,
 • pacjenci pod (długotrwałą) terapią infuzyjną,
 • pacjenci korzystający z respiratora,
 • pacjenci o ekstremalnej różnicy długości kończyn dolnych lub zniekształceniach kręgosłupa (np. z dysplazją kości lub chrząstek, 
 • poważne zaburzenia naczyniowe w obrębie kończyn dolnych,
 • ogólnie, pacjenci z zaleceniem leżenia w łóżku lub unieruchomienia np. w związku z zapaleniem kości lub innymi schorzeniami zapalnymi/zakaźnymi,
 • usztywnienie bioder, kolan, stawu skokowego. 

Zalety stosowania terapii u pacjentów ze schorzeniami neurologicznymi:

 • jest to najskuteczniejsza reedukacja chodu dzięki poparciu badaniami i najnowszej wiedzy z zakresu neurologii, neurofizjologii i neurorehabilitacji,
 • w czasie treningu chodu wszystkie parametry mogą być indywidualizowane,
 • gdy pacjent porusza się z niewielką prędkością a zastosowane odciążenie wspomaga prawidłowy wzorzec chodu, usprawnianie rozpoczęte jest wcześnie,
 • terapia prowadzona jest w sposób obiektywny, ocena aktywności pacjenta także,
 • paraplegia (wynikła z urazu rdzenia kręgowego),
 • Lokomat wyposażony jest w narzędzia do oceny umożliwiające pomiar m.in. sztywności segmentów ciała podczas ich przemieszczania się, siły generowanej przez poszczególne segmenty kończyny dolnej, zakresu ruchu poszczególnych segmentów ciała (udo, podudzie),
 • urządzenie posiada systemy gwarantujące bezpieczeństwo pacjentów, 
 • umożliwia redukcję wysiłku fizycznego terapeutów zaangażowanych w trening chodu z pacjentami neurologicznymi.

Lokomat Pro 6 Hocoma            Lokomat Pro 6 Hocoma

 

Oświadczenie o produkcie

Jest to urządzenie medyczne, przeznaczone do obsługi tylko i wyłącznie przez wykwalifikowany personel medyczny. Korzystając z urządzenia należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługi. Producent zaleca użytkownikom, regularne odwiedzanie strony internetowej Oświadczenie o Produkcie, w celu uzyskania umieszczonych tam ewentualnych, dodatkowych informacji.

 

Z terapii wykorzystującej Lokomat korzystają największe ośrodki rehabilitacji na świecie:

 • Meden-Inmed
 • Hocoma
 • Simi
 • Mega EMG
 • Dantec
 • Indrogenet
 • Ergolet
 • Redcord