Pionizacja i opieka

vertimohilo
Vertimo Hi-Lo Stepstół do pionizacji pacjenta z funkcją kroczenia
{attachments}

Strona dystrybutora: Stół do pionizacji Vertimo Hi-Lo Step
Strona producenta Meden-Inmed


Ergolet luna system szyn sufitowych
Ergolet Lunaelektrycznie sterowany system szyn sufitowych
{attachments}

Strona dystrybutora:  Podnośnik pacjenta Ergolet Luna
Strona producenta Ergolet


Ergolet Melas przenośny podnośnik jezdny
Ergolet Melas 150podnośnik transportowo-kąpielowy
{attachments}

Strona dystrybutora:  Podnośnik pacjenta Ergolet Melas
Strona producenta Ergolet


Ergolet Sole 175 przenośny elektryczny podnośnik jezdny
Ergolet Sole 175podnośnik transportowo-kąpielowy
{attachments}

Strona dystrybutora:Podnośnik pacjenta

Ergolet Sole Strona producenta Ergolet


Ergolet Stella 150 przenośny elektryczny podnośnik jezdny
Ergolet Stella 160elektryczny podnośnik pionizujący jezdny
{attachments}

Strona dystrybutora: Podnośnik pacjenta Ergolet Stella
Strona producenta Ergolet


Ergolet Pallas 150 przenośny elektryczny podnośnik jezdny
Ergolet Pallas 150elektryczny podnośnik pionizujący jezdny
{attachments}

Strona dystrybutora: Podnośnik pacjenta Ergolet Pallas
Strona producenta Ergolet


terapeutyczny stół pionizacyjny Erigo
Hocoma Erigostół z opcją pionizacji i dynamiczną symulacją kroczenia
{attachments}

Strona dystrybutora: Stół do pionizacji Hocoma Erigo
Strona producenta Hocoma


Piostymulator ruchu
 
{attachments}

Strona dystrybutora: Reedukacja chodu Symulator chodu PIO
Strona producenta Meden-Inmed


lambda wózek kąpielowy higieniczny
Lambdawózek kąpielowy
{attachments}

Strona dystrybutora: Wózek kąpielowy  Lambda
Strona producenta Ergolet


  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord