Rehabilitacja kognitywna

rehabilitacja kognitywna

Ma na celu poprawę u chorego zaburzonych funkcji związanych z postrzeganiem przestrzennym, koordynacją czy pamięcią.

Dzięki ustabilizowaniu zdolności poznawczych, istnieje możliwość poprawy komunikacji z nim co może znacząco ułatwić proces rehabilitacji ruchowej.

Zobacz produkty

  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord