Image1 Image2 Image3 Image4 Image5 Image6 Image7 Image8 Image9 Image10 Image11

Aktualności

System YouGrabber zyska wkrótce nowe oprogramowanie oraz wygląd. W trakcie targów Medica 2017 w Dusseldorfie, zaprezentowana zostanie nowa wersja systemu do rehabilitacji kończyny górnej firmy YouRehab. Nowy wygląd to także transmisja bezprzewodowa oraz nowy system mocowania rękawicy na dłoni. Więcej informacji już wkrótce.
Nowe oprogramowanie do egzoszkieletu Indego - firma Parker zapowiedziała wprowadzenie nowego modułu oprogramowania Therapy+, które będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie terapeutów w treningu pacjentów udarowych lub objętych porażeniem jednostronnym. Therapy+ to przede wszystkim: możliwość kreowania wzorca chodu przez pacjenta, inicjalizacja ruchu poprzez siłę wyzwalaną na kończynie, a nie poprzez wychylenie ciała do przodu, możliwość ustawienia poziomu wsparcia egzoszkieletu w ruchu, redukcja obciążenia kończyn poprzez wsparcie egzoszkieletu, wsparcia podczas stania, aktywne wspomaganie w...
Firma Hocoma ogłosiła rozpoczęcie współpracy z marką Saebo. Najnowszy produkt Armeo Senso, którego premiera odbędzie się na tegorocznych targach w Dusseldorfie będzie wykorzystywał system dynamicznego podparcia ramienia Saebo MAS mini. Rozwiązanie takie pozwoli znacznie podnieść efektywność terapii oraz zwiększyć zakres pacjentów z dysfunkcjami kończyn górnych dla których system Armeo Senso został stworzony.
Więcej wAktualności  

Poznaj najnowsze rozwiązania

Jesteśmy pionierami na rynku polskim w zakresie wprowadzania nowych technologii Neurorehabilitacji. Nieustannie poszukujemy i badamy nowe rozwiązania, aby wybrać te najbardziej skuteczne.

diagnostyka neurologiczna.

Diagnostyka neurologiczna

Urządzenia do oceny układu mięśniowo-szkieletowego i nerwowego, a także pomiaru kinetyki i kinematyki ruchu, wykorzystywane w tworzeniu metodologii procesu rehabilitacji lub jej skuteczności.

pionizacja i opieka

Pionizacja i opieka

Element procesu rehabilitacji polegający na stopniowej zmianie pozycji z leżącej do pozycji pionowej. Prowadzona głównie w celu usprawnienia funkcjonowania wielu układów i narządów.

reedukacja chodu i propriocepcji

Reedukacja chodu i propriocepcji

Etap rehabilitacji wprowadzany po procesie pionizacji w celu odtworzenia zdolności motorycznych u pacjenta. Prowadzona głównie w dynamicznym odciążeniu i z zachowaniem fizjologicznych wzorców chodu.

rehabilitacja kognitywna

Rehabilitacja kognitywna

Ma na celu poprawę u chorego zaburzonych funkcji związanych z postrzeganiem przestrzennym, koordynacją czy pamięcią.

rehabilitacja kończyny głównej

Rehabilitacja kończyny górnej

Przywracanie zdolności ruchowych u osób cierpiących na porażenie mózgowe, po traumatologicznych urazach mózgu, po udarach. Trening wykorzystujący neuroplastyczność mózgu, biofeedback lub ćwiczenia funkcjonalne.

zaopatrzenie neurologiczno-ortopedyczne

Zaopatrzenie neurologiczno-ortopedyczne

Ułatwia prowadzenie rehabilitacji lub pomaga pacjentom w życiu codziennym. Głównym celem jego zastosowania jest poprawa zdolności do ruchu lub ustabilizowanie kończyn objętych dysfunkcją.

Newsletter:
  • Meden-Inmed
  • Hocoma
  • Simi
  • Mega EMG
  • Dantec
  • Indrogenet
  • Ergolet
  • Redcord